شیمی کاربردی
اللهم عجل لولیک الفرج

دانشجویان کارشناسی شیمی کاربردی و محض به ترتیب موظف به گذراندن مجموعا 138 و 136 واحد میباشند .

 لیست دروس، پیش نیاز ها و هم نیاز ها 


نوشته شده در تاريخ شنبه 13 اسفند 1393برچسب:, نوشته شده توسط کامران مومن زاده

فنولها ترکيبات اسيدي هستند که قدرت اسيدي آنها از کربوکسيليک اسيدها کمتر است اين امر در مورد فنولهايي که داراي استخلافهاي نيترو هستند صدق نمي کند. برخی از آزمايشهايي که در شناسايي فنولها مورد استفاده قرار مي گيرد در زیر امده است.

 

1- محلول سديم هيدروکسيدانحلال پذيري فنولها در محلول سيدم هيدروکسيد، در مورد فنولهايي که امکان مزدوج شدگي در باز مزدوج (آنيون فنولات) آنها زياد است، با رنگي شدن محلول همراه است. براي مشاهده رنگ، بايد مقدار کمي از فنول را در محلول سديم هيدروکسيد 10% حل نمود. انحلال بعضي فنولها با رنگي شدن همراه نيست. و تعدادي از آنها نيز در محلول سديم هيدروکسيد نامحلول هستند و بصورت رسوب مي باشند.

2- فريک کلريد فنولهاي محلول در آب
چند قطره محلول آبي فريک کلريد 5/2% به يک ميلي ليتر محلول آبي و رقيق فنول ( حدود 3-1% وزني ) اضافه نماييد. در مورد بيشتر فنولها رنگ قرمز تند، آبي، ارغواني يا سبز ظاهر مي شد. بعضي رنگها بصورت گذرا هستند و براي مشاهده رنگ بايد محلول خوب همزده شود و مخلوط گرد رنگي شدن معمولا فوري است. اما بايد توجه داشت که رنگ محلول براي زمان زيادي پايدار نيست.

فنولهاي نامحلول در آب بسياري از فنولها با روشي که پيش از اين ذکر شد و به آزمايش فريک کلريد پاسخ مثبت نمي دهند و بايد آزمايش را بدين ترتيب انجام داد که 20 ميلي گرم از فنول جامد يا يک قطره فنول مايع را در يک ميلي ليتر کلروفرم حل يا به حالت تعليق درآورد و سپس يک قطره پيريدين و سه تا پنج قطره از محلول 1 % فريک کلريد ( حجم/ وزن ) در کلروفرم به آن اضافه نماييد.

3- برم / آب
محلول آبي 1 % از مجهول تهيه نماييد سپس به آن قطره قطره محلول آب برم اشباع شده اضافه نماييد و هر بار تکان دهيد تا رنگ زايل شود. تشکيل رسوب به دليل توليد محصوص استخلاف شده است که همزمان با از بين رفتن رنگ برم است به عنوان نتيجه مثبت براي اين آزمايش تلقي مي شود.


تهيه مشتق ها

مشتقات فنولها اورتانها هستند که از واکنش فنول با ايزوسيانات توليد مي شود. مشتق هاي ديگر براي فنولها 3 و 5- دي نيترو بنزوآت و فنول برم دار شده است.

1- ( α – نفتيل اورتان )5/0 گرم از فنول ( کاملاً خشک ) را در يک لوله آزمايش خشک بريزيد و 5/0 ميلي ليتر α – نفتيل ايزوسيانات به آن اضافه نماييد.
چند قطره پيريدين به عنوان کاتاليزور به مخلوط بيافزاييد. اگر واکنش خود به خود صورت نگرفت، مخلوط را براي 10-5 دقيقه روي حمام بخار گرم نماييد. سپس لوله آزمايش را در بشر محتوي يخ قرار دهيد و براي شروع تبلور با بهمزن شيشه يي خراش دهيد. مايع روي رسوب تشکيل شده را جدا نماييد و در صورتيکه لازم است بلورها را روي بوخنر صاف نماييد. براي تخليص محلول را در 16-5 ميلي ليتر ليگروئين داغ (اتر نفت) يا هگزان حل کنيد و براي جدا کردن مواد ناخواسته و دي فنيل اوره که ممکن است موجود باشد محلول را صاف نماييد ( قبلاً قيف را گرم کنيد ). محلول صاف شده را سرد کنيد تا اورتان متبلور شود. سپس بلورها را روي قيف بوخنر صاف نماييد.

2- (3 و 5- دي نيترو بنزوآت)فنولهاي مايع
5/0 گرم 3 و 5- دي نيترو بنزوئيل کلريد را در 5/0 ميلي ليتر فنول حل نماييد و مخلوط را براي 5 دقيقه حرارت دهيد. بگذاريد محلول سرد شود و سپس 3 ميلي ليتر محلول سديم کربنات 5 % و 2 ميلي ليتر آب به آن اضافه نماييد. مخلوط را بشدت بهم بزنيد و چنانچه جامدي در مخلوط موجود است خرد نماييد. محصول را روي بوخنر صاف نماييد و با آب سرد بشوييد. براي تخليص آنرا بوسيله مخلوط حلال اتانول – آب متبلور نماييد.

فنولهاي جامد
5/0 گرم فنول را در 3 ميلي ليتر پيريدين ( خشک ) حل نماييد و 5/0 گرم 3 و 5- دي نيترو بنزوئيل کلريد به آن اضافه کنيد. مخلوط را براي 15 دقيقه رفلاکس نماييد. بگذاريد سرد شود و سپس آنرا به مخلوطي از 5 ميلي ليتر سديم کربنات 5 % و 5 ميلي ليتر آب اضافه کنيد. سپس اين مخلوط را در حمام يخ بگذاريد و بشدت بهم بزنيد تا تمام محصول واکنش بصورت بلورهايي تشکيل شود. رسوبها را با بوخنر صاف کنيد و با آب سرد بشوييد و براي تخليص آنرا با مخلوط حلال اتانول – آب متبلور نماييد.

3- بروموفنول
ابتدا چنانچه محلول برم آماده موجود نيست، بايد آنرا از انحلال 75/0 گرم پتاسيم بروميد در 5 ميلي ليتر آب و سپس 5/0 گرم برم تهيه نماييد. 1/0 گرم فنول را در يک ميلي ليتر متانول يا دي اکسان حل کنيد و سپس يک ميلي ليتر آب اضافه نماييد. حال يک ميلي ليتر مخلوط برم دار کننده را به مايع فنول بيافزاييد و مخلوط را بشدت بچرخانيد سپس افزايش محلول برم دار کننده را قطره قطره و در حاليکه مخلوط را مي چرخانيد ادامه دهيد، محلول برم دار کننده را تا وقتي که رنگ محلول برم باقي بماند بايد اضافه کرده ثابت ماندن رنگ برم در محلول، نشانه پايان واکنش برم دار کردن است. سپس بايد 5-3 ميلي ليتر آب اضافه کرد و مخلوط را بشدت تکان داد رسوبها را روي قيف بوخنر صاف نماييد و با اب بخوبي بشوييد. براي تخليص مشتق تهيه شده آنرا بوسيله مخلوط حلال متانول – آب متبلور نماييد.


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 15 بهمن 1393برچسب:, نوشته شده توسط کامران مومن زاده


مترجم آنلاین گوگل یا google translate یک ابزار بسیار با ارزش و کاربردی است که اکثر اوقات در حال کار کردن با اینترنت نیاز به آن پیدا میکنیم. برای استفاده متن یا کلمه مورد نظر را انتخاب کرده , کپی کنید و در باکس گوگل ترانسلیت قرار دهید یا paste کنید. اگر سایت خاصی را برای ترجمه در نظر دارید آدرس آن را در باکس وارد کنید و لینک مربوطه را کلیک کنید تا صفحه سایت داده شده ترجمه شود ...

 

ورود به سایت 


نوشته شده در تاريخ جمعه 8 دی 1393برچسب:, نوشته شده توسط کامران مومن زاده

6566768978098-09-09

پیوند آروماتیک به یک پیوند آلی گفته می‌شود که در آن یک حلقه جفت از پیوندهای غیراشباع، جفتهای تکی یا اربیتال‌های خالی یک استواری قویتر از استواری جفتسازی تنها را از خود نشان می‌دهند.
واژه آروماتیک به معنی خوشبو است.
آروماتیک‌ها، دسته وسیعی از ترکیبات را تشکیل می‌دهند که شامل بنزن و ترکیباتی باشند که از نظر رفتار شیمیایی مشابه بنزن می‌باشند. برخی از این مواد، حتی به‌ ظاهر شباهتی به بنزن ندارند. برخلاف آلکن‌ها و آلکین‌ها، بنزن و سایر ترکیبات آروماتیک، تمایلی برای انجام واکنشهای افزایش از خود نشان نمی‌دهند، ولی در واکنشهای جانشینی شرکت می‌کنند که یکی از صفات شاخص این دسته از مواد می‌باشد.

اگر گروههای عاملی روی حلقه قرار بگیرند، بر واکنش پذیری حلقه اثر خواهند گذاشت. واکنش پذیری عوامل متصل به حلقه نیز به‌ وسیله بخش آروماتیک تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.

مولکولهایی آروماتیک هستند و خصلت آروماتیکی از خود نشان می‌دهند که تعداد الکترونهای سیستم π آنها، ۲ و ۴ و ۶و ۱۰و… باشد. این ضرورت، قاعده هوکل یا ۴n+۲ نامیده می‌شود. سپس ترکیباتی که برای آنها n=0, ۱ , ۲ ,… می‌باشد، آروماتیک خواهند بود.
اگر گروههای عاملی روی حلقه قرار بگیرند، بر واکنش پذیری حلقه اثر خواهند گذاشت. واکنش پذیری عوامل متصل به حلقه نیز به‌ وسیله بخش آروماتیک تحت‌ تأثیر قرار می‌گیرد.دانلود + ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یک شنبه 1 دی 1393برچسب:, نوشته شده توسط کامران مومن زاده

\پلیمرها (بسپارها) یا ماکرومولکولها (درشت مولکولها) ، مولکولهای غول‌پیکری هستند که دست‌کم ، 100 برابر سنگین‌تر از مولکولهای کوچکی مانند آب یا متانول هستند.

ریشه لغوی

واژه پلیمر از دو واژه یونانی Poly و Meros مشتق شده است و به معنی بسپار است.

مقدمه

بشر نخستین ، آموخته بود چگونه الیاف پروتئینی پشم و ابریشم و الیاف سلولزی پنبه و کتان را عمل آورد، رنگرزی کند و ببافد. بومیان جنوبی از لاستیک طبیعی ، برای ساختن اشیاء کشسان و پارچه‌های ضد آب استفاده می‌کردند. پلی کلروپرن ، نخستین لاستیک سنتزی است که در آمریکا تهیه شد و گسترش یافت. پلی بوتادین ، نخستین کائوچوی سنتزی است که آلمانی‌ها به نام بونا- اس به مقدار کافی تهیه کردند. بوتیل کائوچو ، یکی از چهار لاستیک سنتزی است که اکنون به مقدار بیشتری تهیه و مصرف می‌شود.

تاریخچه

نخستین لاستیک مصنوعی ، سلولوئید است که از نیترو سلولز و کافور توسط "پارکر" در سال 1865 تهیه شد. ولی در سال 1930، عمل پلیمریزاسیون و الکلاسیون کشف شد و در صنعت بکار گرفته شد. در این دوران ، آمونیاک برای تولید مواد منفجره ، تولوئن برای TNT و بوتادین و استیرن برای تولید لاستیک مصنوعی به مقدار زیادی از نفت تولید شد.

سیر تحولی

استات سلولز در سال 1894 توسط "بران دکرس" سنتز شد و در سال 1905 توسط "میلس" کامل شد. در سال 1900، "رم" ، پلیمریزاسیون ترکیبات آکریلیک را آغاز کرد و در سال 1901، "اسمیت" نخستین فتالات گلسیرین (یا فتالات گلسیریل) را تهیه کرد. در اواسط قرن بیستم در آلمان ، "اشتودینگر" ، قانون مهم ساختار مولکولهای بزرگ را وضع کرد. در سال 1934، کارخانه (ICI) موفق به تهیه مولکولهای بزرگ پلی اتیلن شد.

"دوپن" بطور منظم در زمینه تراکم مواد بررسیهایی انجام دارد که در نتیجه ، به تهیه پلی آمیدها یعنی الیاف نایلون نایل شد و الیاف پلی آمید را از کاپرولاکتام تهیه کرد که به الیاف پرلون شهرت یافت.

نقش و تاثیر پلیمرها در زندگی

کاغذ ، چوب ، نایلون ، الیاف پلی استر ، ظروف ملامین ، الیاف پلی اتیلن ، اندود تفلون ظروف آشپزی ، نشاسته ، گوشت ، مو ، پشم ، ابریشم ، لاستیک اتومبیل و... ، ماکرومولکولهایی هستند که روزانه با آنها برخورد می‌کنیم.

مفاهیم مرتبط با شیمی پلیمر

در مورد پلیمرها با مفاهیمی همچون خواص فیزیکی و مکانیکی ، مکانیسم پلیمر شدن ، فرآورش پلیمرها روبرو هستیم.

خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

در بر گیرنده مفاهیم زیر است:

مورفولوژی ، رئولوژی ، انحلال پذیری ، وزن مولکولی ، روشهای آزمودن ، روشهای شناسایی.

مکانیسم پلیمری شدن

از سه طریق زیر است:

پلیمرشدن تراکمی ، پلیمرشدن افزایشی ، کوپلیمرشدن.

فرآورش پلیمرها

در برگیرنده مباحث زیر است:

پر کننده‌ها ، توان دهنده‌ها ، نرم سازها ، پایدار کننده‌ها، عمل آورنده‌ها ، رنگ‌ها و غیره.

شاخه‌های شیمی مرتبط با شیمی پلیمر

شیمی پلیمر با مباحث زیر در ارتباط است:


چند کاربرد مهم پلیمرها

پلی آمید (نایلون)

برای تهیه الیاف ، طناب ، تسمه ، البسه ، پلاستیک صنعتی ، جایگزین فلز در ساخت غلتک یا تاقان ، بادامک ، دنده ، وسایل الکتریکی بکار می‌رود.

پلی استر

بصورت الیاف ، جهت تهیه انواع لباسها ، نخ لاستیک ، بصورت لایه برای تهیه نوار ضبط صوت و فیلم بکار می‌رود.

پلی اتیلن (کم‌چگالی ، شاخه‌دار)

بصورت لایه ورقه در صنایع بسته بندی ، کیسه پلاستیکی ، الیاف پارچه بافتنی ، بسته‌بندی غذای منجمد ، پرده ، پوشش پلاستیکی ، عایق ، سیم و کابل ، بطری بکار می‌رود.

پلی استیرل

برای تهیه رزینهای تبادل یونی ، انواع کوپلیمرها ، رزینهای ABC ، مواد اسفنجی ، وسایل نوری ، وسایل خانگی ، اسباب بازی ، مبلمان بکار می‌رود.


نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 28 آذر 1393برچسب:, نوشته شده توسط کامران مومن زاده
نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 22 آذر 1393برچسب:, نوشته شده توسط کامران مومن زاده

اندازه‌گیری دمای بدن

دمای بدن با دماسنج طبی اندازه‌گیری می‌شود. دمای بدن می‌تواند از راه دهان (زیر زبان)،مقعد (دقیق‌ترین شیوه؛ که برای نوزادان و کودکان خردسال استفاده می‌شود)، زیر بغل و یاپردهٔ گوش (از طریق اندازه‌گیری اشعه‌های فروسرخ) انجام گیرد.

دمای به دست آمده از طریق دهان و زیر بغل نسبت به دمای به دست آمده از طریق مقعد پایین‌تر هستند (تفاوتی برابر ‎۰٫۵°C برای اندازه‌گیری از طریق دهان؛ ‎۰٫۸°C از طریق زیر بغل)؛ بنابراین این تفاوت باید به هنگام اندازه‌گیری میزان تب مورد توجه قرار گیرد.

دمای طبیعی بدن انسان که از راه دهان و در حالت استراحت اندازه‌گیری شود برابر است با ۰٫۷±۳۶٫۸ درجهٔ سلسیوس. به این ترتیب هر دمایی که از طریق دهان اندازه‌گیری شود و بین ۳۶٫۱ و ۳۷٫۵ باشد طبیعی است.

دماسنج کنترل تب

دماسنج طبی نشانگر تب ‎۳۸٫۵°C

با این وجود، موارد بسیاری هستند که در تغییر دمای بدن نقش دارند؛ و باید هنگام اندازه‌گیری مورد توجه قرار گیرند. سن، لباس‌های فرد، دمای اتاق و ساعات مختلف در طول روز در دمای بدن تغیر می‌گذارند. دمای بدن در طول شبانه‌روز به طور طبیعی تغییر می‌کند. کمترین دمای بدن در حدود ساعت ۴ صبح، و بیش‌ترین دما حدود ساعت ۱۸ می‌باشد (البته به شرط این که عادت فرد این باشد که در روز بیدار باشد و در شب بخوابد). به این ترتیب، دمای ۳۷٫۵ درجهٔ سلسیوس که از طریق دهان و به هنگام عصر گرفته شده باشد، الزاماً تب نیست؛ در حالی که همین دما صبحگاه تب محسوب می‌شود.

به هنگام اندازه‌گیری دمای بدن از طریق دهان باید در نظر داشت که خوردن، نوشیدن و سیگار کشیدن حداقل 20 دقیقه قبل از اندازه‌گیری موجب تغییر دمای دهان می‌شود. دمای بدن پس از صرف غذا افزایش می‌یابد.

نکتهٔ دیگر این است دمای طبیعی افراد نسبت به یک‌دیگر، و حتی نسبت به روزهای مختلف متغیر است. در زن‌ها دمای بدن با توجه به چرخهٔ ماهیانه نیز تغییر می‌کند (به طور متوسط، دمای بدن زنان به مدت ۱۴ روز پس از تخمک‌گذاری ‎۱°C افزایش می‌یابد).

به‌علاوه، عوامل روان‌شناختی نیز موجب تغییر دمای بدن می‌شوند.


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 فروردين 1393برچسب:, نوشته شده توسط کامران مومن زاده

اندازه گیری نبض

Puls, Nabz

اندازه گیری نبض
نبض: لمس نبض از دیرینه ترین و ماندگارترین کارهای حرفه پزشکی است.
به انتقال موج خون در داخل شریان را نبض می گویند. برای معاینه نبض، دست بیمار را طوری بدست گیرید که کف دست بیمار بطرف بالا باشد، سه انگشت خود را روی شریان رادیال  در محلی عبور شریان از روی استخوان قرار دهید به نحوی که انگشت نشانه به قلب نزدیکتر باشد. شکل ۱۱-۱۰ . با قرار دادن انگشت به این نحو، می توانید نبض بیمار را بخوبی لمس کنید و خصوصیات آن را مشخص کنید.

 

محل های رایج لمس نبض:

 

نبض رادیال: که در قسمت داخلی مچ دست (پایین انگشت شست و روی استخوان رادیوس قرار دارد].
نبض کاروتید که در روی گردن و در فرورفتگی کنار سیب آدم می باشد.

 

در جاهای دیگر از جمله کشاله ران، مچ پا، آرنج (براکیال)، گیجگاهی (تمپورال) می توان نبض را لمس نمود.

 

نکات:

 

  • با انگشت شست نبض را لمس نکنید زیرا خود شست نبض قابل لمس دارد.

 

  • هر دو شریان کاروتید را همزمان لمس نکنید و فشار زیادی بر روی این شریان وارد ننمائید. زیرا در ریتم ضربان قلبی اختلال ایجاد می کند.

 

  • در بزرگسالان رایج ترین محل، برای لمس نبض، شریان رادیال بوده و مطمئن ترین محل شریان کاروتید می باشد.

 

  • در افرادی که خونریزی دارند نبض ضیعف ولی تعدادش زیاد است

 

  • در افراد دچار اسهال و استفراغ شدید نبض ضعیف و حتی غیر قابل لمس است.

 

  • تعداد نبض در شرایط طبیعی با افزایش سن تا رسیدن به سن بلو کاهش می یابد.

 

 • جثه: تعداد نبض در افراد با جثه بزرگ و ورزشکار کمتر از افراد با جثه کوچک است.

حدود نبض طبیعی در حالت استراحت:

ردیف سن تعداد نبض در دقیقه
۱ نوزاد یا شیرخوار ( تا ۵ماه) ۱۲۰ -۱۸۰
۲ شیرخوار سنین ۶-۱۱ ماه ۱۰۵-۱۶۵
۳ شیرخوار سنین ۱-۲ سال ۹۰-۱۵۰
۴ کودک ۳-۴ سال ۸۰-۱۴۰
۵ کودک ۵-۷ سال ۸۰-۱۲۰
۶ کودک ۸-۱۱ سال ۷۰-۱۱۰
۷ فرد بالغ (بالای ۱۲سال) ۶۰-۱۰۰

 

 

برای لمس نبض در شیرخواران از شریان بازویی در داخل و وسط بازو استفاده کنید.

طبقه بندی ضربان نبض در بالغین:

ردیف وضعیت ضربان در دقیقه
۱ آرام یا پایین تر از طبیعی مساوی یا کمتر از ۶۰
۲ طبیعی ۶۰-۸۰
۳ طبیعی ولی کمی افزایش یافته ۸۰-۱۰۰
۴ تند ۱۰۰-۱۲۰
۵ سریع ۱۲۰-۱۴۰
۶ فوق العاده سریع(به سختی قابل شمارش) مساوی یا بالای ۱۴۰

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 فروردين 1393برچسب:, نوشته شده توسط کامران مومن زاده

1 – دهان Oral temperature

2 – زیر بغل Axillary temperature

3 – مقعد Rectal temperature

1 – دهان Oral temperature :   

وسایل لازم  Necessary tools :

1 – دماسنج جیوه ای  Mercury thermometer

2 – پنبه الکل  Cotton alcohol

3 – دفتر ثبت علائم حیاتی  Register Vital signs

روش کار Program :

1 – دستهای خود را بشویید

2 – وسایل مورد نیاز را آماده کنید

3 – بیمار را از انجام کار خود مطلع کنید

4 – در صورت مصرف مایعات گرم ، سرد و یا استعمال دخانیات توسط بیمار 5 دقیقه بعد درجه حرارت

گرفته شود

5 – از دماسنج شخصی بیمار استفاده نموده و آنرا ضد عفونی کنید

6 – دماسنج را تکان دهید تا جیوه داخل دماسنج عدد زیر 35 درجه را نشان دهد

7 – دماسنج را در زیر زبان به مدت 3 دقیقه بگذارید

8 – سپس دماسنج را برداشته آنرا بخوانید ودر دفتر یا برگه ثبت علائم حیاتی چارت نمایید

9 – دماسنج را ضد عفونی کرده ودر محل خود قرار دهید

10 – وسایل را جمع نمایید و دستهای خود را بشویید

2 – زیر بغل Axillary temperature :

روش کار Program :

مانند کنترل از راه دهان می باشد با این تفاوت که :

1 – دماسنج در زیر بغل گذاشته می شود

2 – مدت قرار گیری دماسنج در زیر بغل 9 دقیقه می باشد

3 – مقدار آن 0.3 تا 0.5 کمتر از دمای دهان می باشد

4 – از این روش برای بیمارانی که قادر نیستند درجه را در دهان خود نگه دارند استفاده می شود 

5 – درتوضیحات دفتر یا برگه ثبت علائم حیاتی علامت A به معنی Axillary نوشته می شود

3 – مقعد Rectal temperature :

وسایل لازم  Necessary tools :

1 – دماسنج مقعدی Rectal thermometer :

2 – دستکش یکبار مصرف ( دستکش لاتکس )( Disposable gloves( Latex gloves :

3 –  پنبه الکل  Cotton alcohol

4 – ماده چرب کننده Article lubricant

روش کار Program :

1 – دستهای خود را بشویید

2 – وسایل مورد نیاز را آماده کنید

3 – بیمار را از انجام کار خود مطلع کنید و دور تخت پاراوان بکشید

4 – بیمار را به پهلو بخوابانید و لباسهای وی را کنار بزنید

5 – دستکش خود را بپوشید

6 – دماسنج را تکان دهید تا جیوه داخل دما سنج عدد زیر 35 درجه را نشان دهد

7 – قسمت جیوه آنرا چرب نمایید

8 – دماسنج را به آرامی در مقعد بیمار قرار دهید به اندازه 3 سانتی متر

9 – پس از گذشت 2 دقیقه دماسنج را برداشته ، تمیز نمایید و بخوانید

10 – مقدار آن 0.3 تا 0.5 بیشتر از دمای دهان می باشد

11 – مشاهدات خود را در دفتر یا برگه ثبت علائم حیاتی چارت نمایید و در توضیحات علامت R به معنی

Rectal نوشته شود

12 – لباس بیمار را مرتب کرده ، وسایل را جمع کنید و دستهای خود را بشویید


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 فروردين 1393برچسب:, نوشته شده توسط کامران مومن زاده

 

دستگاه فشار خون

اندازه گیری فشار خون در خانه نشان می دهد که در طول روز چقدر فشار خون تان تغییر می کند و پزشک شما از روی عددهایی که نوشته اید، پی به این نکته می برد که داروهای تان برای کنترل فشار خون بالای شما چه قدر موثر است. در واقع اندازه گیری فشار خون نوعی مدیریت سلامت بدن می باشد.

برای اندازه گیری فشار خون به چه وسایلی نیاز است؟

برای اندازه گیری فشار خون در خانه، می توانید از مونیتور آنروید(aneroid) یا مونیتور دیجیتالی بر حسب نیازتان استفاده کنید.

مونیتور آنروید، دارای اعداد و ارقامی است که با نگاه کردن به صفحه ی نمایشگر، کاملاً مشخص می شوند. این نوع از دستگاه های اندازه گیری فشار خون روی بازو بسته و بعد با دست باد می شوند(با باد کردن یک حباب پلاستیکی که به دستگاه وصل است).

مونیتور دیجیتالی روی مچ دست بسته و میزان فشار خون روی یک صفحه کوچک نمایشگر، ثبت می شود.

مزایا و معایب مونیتورهای آنروید

مزیت اصلی مونیتورهای آنروید این است که به راحتی از جایی به جای دیگر منتقل می شوند. این نوع از فشار سنج ها معمولاً از فشار سنج هایی که مونیتور دیجیتالی دارند، ارزان تر هستند، اما کار کردن با آن ها کمی پیچیده است و به راحتی دچار اختلال شده و در این شرایط اعداد و ارقامی که نشان می دهند، دیگر دقیق و درست نیستند.

به علاوه ممکن است باد کردن حباب پلاستیکی کمی دشوار باشد در ضمن افرادی که ناشنوایی دارند، نمی توانند از مونیتور آنروید استفاده کنند؛ زیرا با گوشی ضربان سنج قادر به شنیدن صدای قلب نیستند.

مزایا و معایب مونیتورهای دیجیتالی

از آن جایی که مونیتورهای دیجیتالی خودکار هستند، یکی از متداول ترین دستگاه ها برای اندازه گیری فشار خون محسوب می شوند.

با این دستگاه میزان فشار خون به راحتی خوانده می شود؛ زیرا اعداد روی یک صفحه، نمایش داده می شوند.

استفاده از آن ها به مراتب ساده تر از مونیتورهای آنروید است.

در ضمن افراد ناشنوا نیز به راحتی می توانند از آن استفاده کنند؛ زیرا نیاز به شنیدن صدای قلب از طریق گوشی نیست.

اما عیب اصلی این دستگاه ها این است که صحت و دقت اعداد با هر تکان بدن تغییر می کند و دیگر این که نیاز به باتری دارند.

برخی از انواع مونیتورهای دیجیتالی به نوعی طراحی شده اند که فقط برای دست چپ قابل استفاده هستند.

آیا می توان از مونیتورهای انگشتی برای اندازه گیری فشار خون استفاده کرد؟

تحقیقات نشان می دهند که مونیتورهای انگشتی دقت بالایی ندارند و ضریب خطا در آن ها کمی بیشتر است.

همچنین نسبت به تکان های بدن بسیار حساس هستند و البته در مقایسه با سایر دستگاه های فشار خون، قیمت بالاتری هم دارند.

مونیتورهای دیجیتالی، مچی

ویژگی های مونیتور فشار خون

- مونیتور فشار خون از نوع مچ دست باید اندازه ای متناسب با مچ دست شما داشته باشد. به هنگام خرید حتماً از فروشنده ی متخصص بخواهید که با توجه به اندازه ی بازو و مچ دست تان مونیتور مناسب به شما بدهد.

- اعداد روی مونیتور باید به آسانی خوانده شوند.

- اگر از گوشی ضربان سنج استفاده می کنید، باید صدای قلب خود را با آن بشنوید.

- از آن جایی که دستگاه های فشار خون خانگی قیمت های متفاوتی دارند نسبت به مبلغی که پرداخت می کنید، حواس تان جمع باشد.

چطور می توان از کارکرد صحیح دستگاه مطمئن شد؟

وقتی که دستگاه را می خرید، بهتر است آن را به پزشک خود نیز نشان دهید تا نسبت به درستی آن اطمینان حاصل کنید.

هر سال یک بار مونیتور فشارسنج خود را چک کنید.

همواره از آن مراقبت  کرده و از قرار دادن در محیط بسیار گرم خودداری کنید.

اگر مونیتور شما دارای تلمبه ی بادی است، مراقب باشید که دچار بریدگی و سوراخ شدگی نشود؛ برای اطمینان بیشتر می توانید از یک پزشک یا یک پرستار بخواهید که طریقه ی استفاده ی صحیح آن را به شما آموزش دهد.

با استفاده ی صحیح از وسیله ای که خریده اید، می توانید همواره فشارخون خود را کنترل کنید.

اطلاعاتی که روی مونیتورها نمایش داده می شوند:

فشار خون: نیروی خون که به دیواره رگ های خونی وارد می شود (Blood Pressure)

فشار خون بالا: (Hypertension)

فشار خون پایین: (Hypotension)

رگ های بازویی: رگ های خونی هستند که از شانه ها می آیند و تا پایین آرنج ادامه دارند و شما فشارخون را در این رگ ها اندازه گیری می کنید (Bracial artery).

فشار سیستولیک: بیشترین فشار در رگ های خونی است؛ یعنی وقتی که قلب مثل تلمبه، خون را به همه جای بدن می رساند.

فشار دیاستولیک: کمترین فشار در رگ های خونی؛ یعنی وقتی است که قلب در حال استراحت می باشد.

میزان فشار خون: منظور فشار سیستولیک و دیاستولیک است و معمولاً به این شکل نوشته می شود: (مثلا 80/120) بالاترین عدد مربوط به فشار سیستولیک اول می آید.

قبل از اندازه گیری فشار خون، باید چه کرد؟

- قبل از اندازه گیری فشار خون، (حدود 30 دقیقه قبل)، از مصرف کافئین، الکل، توتون و امثال این ها خودداری کنید.

- به دستشویی رفته و ادرار کنید.

- 3 تا 5 دقیقه در حالت استراحت قرار بگیرید و حرف نزنید تا اندازه دقیق تری به دست آید.

- در یک موقعیت راحت بنشینید، دست ها و پاهای تان را به هم نچسبانید.

- دست چپ خود را در راستای قلب تان دراز کنید یا روی میز بگذارید تا ثابت بماند.

- آستین لباس تان را بالا بزنید و دستگاه را به آرامی روی دست خود ببندید.

طریقه ی استفاده از مونتیورهای آنروید یا دستی

1- گوشی ضربان سنج را به گوش بزنید.

2- بازوبند را دور بازوی خود بپیچید؛ خیلی محکم و یا خیلی شل نباشد.

3- حباب پلاستیکی را با سرعت باد کنید(آرام باد کردن در صد خطا را افزایش می دهد)

4- به آرامی دریچه را شل کنید و اجازه دهید هوا کم کم از قسمت بازوبند دستگاه خارج شود و بعد آن را در هر ثانیه به اندازه ی 2 تا 3 میلی متر، باد کنید اگر مقدار باد خیلی زیاد باشد، نمی توانید رقم دقیق فشارخون را متوجه شوید.

5- به محض خروج هوا از بازوبند صدا ضربان قلب را خواهید شنید. به اولین صدای قلب خود توجه داشته باشید، آن عدد فشار سیستولیک را نشان می دهد.

6- باد کردن بازوبند را ادامه داده و به صدای ضربان قلب خود گوش دهید. برخی لحظات صدای ضربان قلب تان قطع می شود (حالت استراحت قلب) عددی که در این لحظات روی نمایشگر می بینید، فشار دیاستولیک شما را نشان می دهد.

7- اگر می خواهید اندازه گیری فشار خون را مجدداً تکرار کنید، 2 تا 3 دقیقه صبر کنید و بعد این کارها را دوباره انجام دهید.

مونیتورهای دیجیتالی، بازویی

طریقه ی استفاده از مونیتورهای دیجیتالی

1- دستگاه را به دور بازوی خود ببندید و دکمه روشن شدن دستگاه را فشار دهید تا شروع به کار کند.

2- دستگاه به طور خودکار باد می کند و شما فقط باید یک دکمه را  فشار دهید. بعد از باد شدن، دستگاه به طور خودکار شروع به خارج کردن باد کرده و فشار روی دست کمتر و کمتر می شود.

3- با نگاه کردن به مونیتور دستگاه می توانید فشارخون خود را روی آن بخوانید. این دستگاه فشار سیستولیک و دیاستولیک شما را نیز روی صفحه نمایش می دهد.

4- دکمه اتمام کار(خروج) را بزنید تا تمام باد خارج شود.

5- در صورت تمایل به تکرار اندازه گیری 2 تا 3 دقیقه صبر کنید و بعد این مراحل را انجام دهید.

فشارخون طبیعی 80/120 یا کمی پایین تر و فشارخون بالا، 90/140 یا بالاتر است. اگر فشارخون شما بین 80/120 تا 90/140 باشد، وضعیت شما وضعیت قبل از فشارخون بالا است(Prehypertension) به این معنی که در مراحل نخست خطر بالا رفتن فشارخون هستید.

در افرادی که دیابت یا مشکلات کلیوی دارند، میزان فشارخون شان در مقایسه با افراد دیگر باید کمتر باشد.

فشارخون پایین نیز مربوط به زمانی است که فشار سیستولیک کمتر از 90 باشد. فشارخون بسیار پایین ایجاد شوک می کند و خطری بسیار جدی تلقی می شود.

ماهنامه ی دنیای سلامت


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 فروردين 1393برچسب:, نوشته شده توسط کامران مومن زاده
 
آموزش کامل نحوه بررسی فشار خون از طریق بازو

فشارخون فشاری است که خون ، موقع عبور از رگ های خونی به دیواره آنها وارد می کند.

نوسانات فشار خون طبیعی اند. مثلاً فشار خون وقتی استراحت می کنید یا خوابیده اید افت می کند، وقتی فعالیت یا ورزش می کنید بالا می رود؛ اما اگر فشارخون بالا باقی بماند طبیعی نیست.  ...

فشارخون بالا یک بیماری طبی وخیم است که "هیپرتانسیون" نیز نامیده می شود. این بیماری باعث می شود قلب شما فشار کاری بیشتری تحمل کند.

 

 

 

اهداف

1- تعیین اندازه فشار خون شریانی به منظور کسب اطلاعات پایه برای ارزیابی های بعدی

2- تعیین وضعیت همودینامیک بیمار ( مثل حجم ضربه ای قلب و مقاومت عروق خونی )

3- تعیین و پایش تغییرات فشار خون ناشی از فرایند بیماری و یا درمان دارویی ( مثال: وجود یا تاریخچه ابتلاء به بیماری قلبی عروقی، بیماری کلیوی، شوک گردش خون، درد حاد، جریان سریع ورود مایعات و فراورده های حون به بدن)

نکات مورد بررسی

علائم و نشانه های افزایش فشار خون – hypertension

سردرد، زنگ زدن گوشها، برافروختگی صورت، خونریزی از بینی، خستگی

علائم و نشانه های مربوط به کاهش فشار خون – hypotension

تندی ضربان قلب، سرگیجه، اختلال شعوری، بیقراری، پوست سرد و مرطوب، پوست رنگ پریده یا کبود

عوامل مؤثر بر فشار خون

فعالیت، تنیدگی عاطفی، درد و ساعت مصرف آخرین سیگار یا نوشیدن قهوه

روش کار

1- قبل از اندازه گیری فشار خون اطمینان حاصل کنید که طی 30 دقیقه قبل بیمار سیگار نکشیده و یا قهوه ننوشیده است.

2- بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع کنید.

3- بیمار را روی تخت در وضعیت راحتی بخوابانید، در صورت لزوم  بیمار می تواند در وضعیت نشسته قرار گیرد. در صورتی که بیمار بر روی صندلی نشسته است لازم است کف هر دو پا بر روی زمین قرار گیرد زیرا قرار دادن پاها بر روی هم موجب افزایش فشار خون می شود.

4-  در صورتی که بیمار نشسته است تکیه گاه مناسبی برای دست او درست کنید.

آموزش کامل نحوه بررسی فشار خون از طریق بازو5- آستین بیمار را بالا بزنید و یا دست او را از داخل آستین لباس بیرون بیاورید. سپس در حالی که دست بیمار کمی خمیده است آن را طوری قرار دهید که کف دست به طرف بالا قرار گرفته و ساعد همسطح قلب قرار گیرد (چنانچه ساعد پایین تر از سطح قلب قرار گیرد فشار خون، بیشتر و چنانچه بالاتر از سطح قلب قرار گیرد فشار خون کمتر نشان داده خواهد شد).

6- دستگاه فشارسنج را در محل صافی همسطح بازوی بیمار قرار دهید، دقت کنید که درجه دستگاه در معرض دید خودتان باشد.

7- در صورت لزوم پیچ دستگاه را کاملاً باز کنید تا هوای داخل بازوبند کاملاً خارج شود.

8- قسمت پارچه ای یا بازوبند فشار سنج را در حدود 5/2 سانتی متر بالاتر از آرنج دور بازوی بیمار پیچیده، توجه کنید که بازوبند شل یا خیلی محکم بسته نشود. دقت کنید که مرکز کیسه لاستیکی بازوبند فشار خون درست روی شریان بازویی قرار گیرد.

9- پیچ دستگاه را ببندید.

10- با دو انگشت سبابه و وسطی نبض بیمار را بدون وارد آوردن فشار در ناحیه داخلی آرنج ( شریان زند اعلایی ) پیدا کنید و دست خود را در محل نگهدارید.

11- در حالی که درجه دستگاه را نگاه می کنید، با وارد آوردن فشارهای مساوی و یکنواخت بر روی پمپ، هوا را وارد بازوبند کنید، تا هنگامی که ضربان نبض را زیر انگشتان خود احساس نکنید. در این لحظه درجه دستگاه فشار سنج را به خاطر بسپارید.

12- هوای بازوبند را خالی کنید وبرای 2-1 دقیقه صبر کنید.

13- گوشی را در گوش خود گذاشته امتحان کنید.

14- قسمت بل (مقعر) دیافراگم گوشی را بر روی نبض شریان زند اعلائی قرار دهید. بازوبند را از هوا پرکنید تا حدی که درجه دستگاه فشار سنج به 30 میلی متر جیوه بیشتر از درجه ای که در اندازه گیری قبلی، نبض در آن قطع شده بود، افزایش یابد.

15- ضمن اینکه درجه دستگاه را به دقت نگاه می کنید، به آهستگی پیچ را باز کنید و اجازه دهید تا هوا تدریجاً (3-2 میلی متر جیوه در ثانیه) خارج شود. اولین ضربه قوی نبض را که شنیدید، شماره آن را در نظر داشته باشید چون این میزان فشار خون سیستولیک (Systolic) می باشد.

16- خروج هوا را ادامه دهید تا صدای نبض دیگر در گوشی شنیده نشود. این شماره میزان دیاستولیک (Diastolic) است.

17- پیچ دستگاه را تا آخر باز کنید.

18- چنانچه اولین بار است که فشار خون بیمار اندازه گیری می شود، لازم است از بازوی دیگر هم اندازه گیری شود. تفاوت بین اندازه گیری فشار خون از دو بازو نباید از 10 میلی متر جیوه بیشتر باشد. بازویی که درجه بیشتری را نشان داده است باید در اندازه گیری های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

19- لباس بیمار را مرتب کرده او را در وضع راحتی قرار دهید.

20- طبق مقررات بیمارستان فشار خون بیمار را ثبت نمایید :

الف - بازوی مورد استفاده جهت اندازه گیری فشار خون باید قید شود.

ب- تفاوت بیشتر از 10 میلی متر جیوه بین میزان فشار خون دو بازو باید ثبت شود.

ج- هر گونه تغییر مهم در فشار خون بیمار شامل موارد زیر باید گزارش شود:

1) فشار خون سیستولیک بیشتر از 140 میلی متر جیوه

2) فشار خون دیاستولیک بالاتر از 90 میلی متر جیوه

3) فشار خون سیستولیک کمتر از 100 میلی متر جیوه

انداره فشار خون در حالات طبیعی و غیر طبیعی

د- در افراد سالم به طور معمول میزان فشار خون در وضعیت های نشسته، ایستاده و خوابیده یکسان است، لیکن وضعیت بدن می تواند بر میزان فشار خون تأثیر داشته باشد.


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 فروردين 1393برچسب:, نوشته شده توسط کامران مومن زاده
     

دستگاه گوارش ، اندام ها و ضمایم آن:

دستگاه گوارش مجموعه ای از اندام هاست که غذا را دریافت می کند و قسمت اعظم مواد غذایی از طریق اعمال میکانیکی  و یا واکنش های شیمیایی به صورتی در می آیند که توسط دیواره ی روده قابل جذب باشند و سپس مواد زائد و هضم نشده دفع می گردد . دستگاه گوارش از دو قسمت لوله های گوارش و غده های ضمیمه آن تشکیل شده. این لوله 9 متر طول دارد و شامل حفره ی دهانی ،حلق ، مری ، معده ، روده ی باریک و روده ی بزرگ است .اندام های فرعی شامل دندان ها ، زبان ، 3 جفت غدد بزاقی ،تعداد زیادی غدد گوناگون ترشح می کننده در طول لوله گوارش ، لوزالمعده ، کبد و دستگاه صفراوی است.

برای دانلود فایل کامل این گزارشکار بر روی آیکن زیر کلیک کنید....

حجم فایل فشرده: 1,164 KB


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 24 فروردين 1393برچسب:, نوشته شده توسط کامران مومن زاده

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30 صفحه بعد

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به شيمي کاربردي ميباشد طرح قالب: کامران مومن زاده
 • مرکز فروش
 • ساکن
 • از قديم تا کنون